Staňte se součástí české tradice

Podpořte technické
předměty

Spojte se s kampaní

“Narýsuj si svojí budoucnost”

Podpořte technické
předměty

Spojte se s kampaní

“Narýsuj si svojí budoucnost”

– 01
Kdo jsme?

Jsme LED MULTIMEDIA s.r.o., největší nezávislá síť LED obrazovek v České republice.

Primárně se zaměřujeme na služby v oblasti digitální reklamy na velkoplošných LED obrazovkách. Cílem společnosti je sledovat technologické pokroky v zájmu zvýšení spokojenosti klienta s novými variabilními možnostmi prezentace, které tato služba přináší.

LED technologie je ukázkou nového směru technologického pokroku a zároveň i možností v rámci reklamních velkoplošných obrazovek, jak prezentovat zákazníkům zajímavou, a hlavně moderní formu reklamy zaměřenou na image s daleko širším spektrem nastavení kampaně od samotného sdělení až po konečné nasazení.

Sekundárně nabízíme servis nainstalovaných LED obrazovek, jejich samotnou koupi a celkovou realizaci projektu.

Naše obrazovky najdete na území celé České republiky. V Praze najdete 5 obrazovek, další pak v Plzni, Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Přerově a dalších deseti městech.

– 01
Kdo jsme?

Jsme LED MULTIMEDIA s.r.o., největší nezávislá síť LED obrazovek v České republice.

Primárně se zaměřujeme na služby v oblasti digitální reklamy na velkoplošných LED obrazovkách. Cílem společnosti je sledovat technologické pokroky v zájmu zvýšení spokojenosti klienta s novými variabilními možnostmi prezentace, které tato služba přináší.

LED technologie je ukázkou nového směru technologického pokroku a zároveň i možností v rámci reklamních velkoplošných obrazovek, jak prezentovat zákazníkům zajímavou, a hlavně moderní formu reklamy zaměřenou na image s daleko širším spektrem nastavení kampaně od samotného sdělení až po konečné nasazení.

Sekundárně nabízíme servis nainstalovaných LED obrazovek, jejich samotnou koupi a celkovou realizaci projektu.

Naše obrazovky najdete na území celé České republiky. V Praze najdete 5 obrazovek, další pak v Plzni, Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Přerově a dalších deseti městech.

– 02
Narýsuj si svoji
budoucnost

Záleží nám na rozvoji naší společnosti
a podpoře českého průmyslu

Díky našim obrazovkám můžeme oslovit masu lidí, proto jsme se rozhodli vytvořit krátký spot, který vyzývá studenty, aby při výběru ať už střední školy nebo univerzity vybírali převážně z technických oborů. Naším cílem je zvednout povědomí rodičů a žáků o možnostech technického vzdělávání, o výhodách, které z technického zaměření vyplývají.

– 02
Narýsuj si svoji
budoucnost

Záleží nám na rozvoji naší společnosti
a podpoře českého průmyslu

Díky našim obrazovkám můžeme oslovit masu lidí, proto jsme se rozhodli vytvořit krátký spot, který vyzývá studenty, aby při výběru ať už střední školy nebo univerzity vybírali převážně z technických oborů. Naším cílem je zvednout povědomí rodičů a žáků o možnostech technického vzdělávání, o výhodách, které z technického zaměření vyplývají.

Budoucnost vaší firmy závisí na zájmu mladé generace o technické vzdělávání. Proto jsme přišli s projektem na zvýšení atraktivity studia technických oborů.

– 03
Spojte se s námi.
Výhody  partnerství.

Být vidět

Pozitivní PR pro vaší společnost.

Podpořte nábor

Dejte vědět společnosti, že se zabýváte technickými obory, zvyšte množství přijatých životopisů.

Motivujte studenty

Motivujte studenty k výběru technických oborů.

Spot vyzývající studenty

Naším cílem je zvednout povědomí rodičů a žáků o možnostech technického vzdělávání, o výhodách, které z technického zaměření vyplývají jako je například snadné uplatnění na trhu práce, kdy neustále dochází k obsazování vysoce kvalifikovaných výrobních kapacit.
Díky značné konkurenci mezi technicky zaměřenými společnostmi na trhu práce a nedostatku uchazečů, nabízejí firmy pro čerstvé absolventy velmi výhodné podmínky, ke kterým by se v minulosti dostali až po letech zkušeností. Nedostatek specialistů může v budoucnu ohrozit růst českého průmyslu, a firmy se tak stávají téměř závislé na kvalitních absolventech. To ukazují i statistiky míry nezaměstnanosti absolventů jednotlivých vysokých škol vydávané Střediskem vzdělávací politiky UK v Praze, ve kterých se technické školy umisťují na nejlepších pozicích. Přesto se na technické obory hlásí jen 22 % studentů oproti 40 % na ekonomii a 32 % na humanitní obory. Většina podniků nabízí možnost praxe už při studiu, což je základ pro získání zaměstnání po absolvování VŠ.

O nás v tisku

Společnost LED Multimedia spustila kampaň „Narýsuj si svoji budoucnost“ ve spolupráci s holdingem CZECHOSLOVAK GROUP

Zatím ne..Společnost LED Multimedia spustila kampaň „Narýsuj si svoji budoucnost“ ve spolupráci s holdingem CZECHOSLOVAK GROUP

O nás v tisku

Společnost LED Multimedia spustila kampaň „Narýsuj si svoji budoucnost“ ve spolupráci s holdingem CZECHOSLOVAK GROUP

Zatím ne..Společnost LED Multimedia spustila kampaň „Narýsuj si svoji budoucnost“ ve spolupráci s holdingem CZECHOSLOVAK GROUP

Naši partneři

– 04
Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Eva Oupicová
Obchodní ředitelka
(+420) 721 701 535
e.oupicova@ledmultimedia.cz
www.ledmultimedia.cz

Denisa Starobová
Obchodní zástupce
(+420) 604 201 405
obchod@ledmultimedia.cz
www.ledmultimedia.cz

– 04
Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Eva Oupicová
Obchodní ředitelka
(+420) 721 701 535
e.oupicova@ledmultimedia.cz
www.ledmultimedia.cz

Denisa Starobová
Obchodní zástupce
(+420) 604 201 405
obchod@ledmultimedia.cz
www.ledmultimedia.cz

Ochrana osobních údajů GDPR

© 2019 studuju techniku